Партньори

Австралийско общество на оценителите

Американско сдружение на оценителите

Македонско общество на Оценителите

Межд. организация за сътрудничество в оценяването

Международна програма за развитие обучението на оценителите

Мрежа на оценителите от Средния Изток и Африка

Страници

evaluation.bg