EVALUATION.bg

Българска мрежа за мониторинг и оценка

„Българска мрежа за мониторинг и оценка“ е сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирано е от Софийски градски съд с решение по фирмено дело № 626/2016. Сдружението цели мобилизиране потенциала на гражданското общество за мониторинг и оценка на икономическата, фискалната и социалната политика в Република България. В него участват известни български икономисти, юристи, социолози и психолози, и професионални организации, работещи в областта на мониторинга и оценяването.

Новини

26 Юни
2016

Бе излъчен сайтът на Българска мрежа за Мониторинг и Оценка...

Събития

09 Ян.
2017

Предстоящата среща на управителния съвет, ще се проведе в Понеделник, 9 Януари 2017 г.

PARTNERS

evaluation.bg